Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Żwirowej, w Kaniach oraz w Parzniewie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.


Brwinów ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m² przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 14 grudnia 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 820 000 zł. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

http://brwinow.bipst.pl/
 
Parzniew: działka o powierzchni 9697 m2, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 14 grudnia 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 3 360 000 zł. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

http://brwinow.bipst.pl/
 
 


Kanie, ul. Szkolna:działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa – Grodzisk Mazowiecki) a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 14 grudnia 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 990 000 zł. Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
http://brwinow.bipst.pl/