Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne. Można będzie je nabyć w przetargach w czerwcu i w lipcu 2015 r. 
 
Na sprzedaż zostały wystawione 32 działki przy ul. Bratniej w Brwinowie. 26 z nich jest przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i drobne usługi. Pozostałe mogą zostać zagospodarowane również pod usługi publiczne.
 
Łączna powierzchnia 26 działek wynosi 1,4231 ha. Wszystkie mają kształt prostokąta. Ich powierzchnia waha się od ok. 900 do 1500 m². Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie nie są one jeszcze urządzone.
 
 
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
80 0,0924 154 800 89 0,0934 171 900
81 0,0913 168 300 90 0,0934 180 000
84 0,0901 151 200 91 0,0907 174 600
85 0,0907 151 920 92 0,0908 174 600
88 0,0932 156 150 93 0,0908 174 600
82 0,0928 178 200 94 0,1514 266 400
83 0,0938 180 000 95 0,1514 266 400
86 0,0913 168 300 106 0,1345 247 500
110 0,0905 173 700 107 0,1120 207 000
111 0,1148 212 400 118 0,1265 234 000
113 0,0946 181 800 120 0,0907 174 600
115 0,1266 234 000 121 0,0900 172 800
116 0,1234 234 000 122 0,1141 209 700
117 0,1376 252 900
 
 
Mogłoby w tym miejscu powstać osiedle domów jednorodzinnych: mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze to podstawowe przeznaczenie tego terenu. Dopuszczone są także usługi gastronomiczne oraz podnoszące atrakcyjność terenu.
 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% cenny wywoławczej do dnia 8 czerwca 2015 r. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Poza budownictwem jednorodzinnym mają szansę rozwinąć się w tym rejonie również usługi publiczne tj. kultura, oświata, sport, rekreacja czy opieka zdrowotna. Na działkach sąsiadujących z linią kolejową mogą powstać składy, hurtownie, magazyny itp. Gmina Brwinów dysponuje sześcioma terenami o powierzchni ok. 2 200m² każdy.
 
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
nr  ew. działki pow. działki w ha cena brutto
działki w złotych
98 0,2205 459 900 123 0,2171 452 700
99 0,2206 459 900 124 0,2249 468 900
100 0,2207 460 800 126 0,2214 425 700
 
 
Obecnie drogi dojazdowe do działek w rejonie ulicy Bratniej nie są jeszcze urządzone. Teren jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami. Zainteresowani kupnem działek wytyczonych od strony linii kolejowej powinni wpłacić wadium do 10 lipca br. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Brwinów.