Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Nieruchomości znajdują się w Brwinowie przy ul. Suwalskiej i Bratniej oraz w Biskupicach.
 
Brwinów, ul. Suwalska: budownictwo mieszkaniowe
 
Działka o powierzchni 1 466 m² leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 24 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 249 220 zł . Przetarg odbędzie się 30 września 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP
 

 Brwinów, ul. Bratnia: 33 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi

Na sprzedaż jest wystawione 27 działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz 6 działek przeznaczonych pod usługi publiczne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne. Wszystkie działki, z wyjątkiem wielokątnej działki o nr. 126, mają kształt  prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren działek rozpościerający się od strony ulicy Bratniej w kierunku torów PKP jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 24 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki. Przetarg odbędzie się 30 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP

Biskupice: budownictwo mieszkaniowe i usługi
 
Grunt o powierzchni 5 100 m² przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nie posiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 24 września 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 142 800 zł . Przetarg odbędzie się 30 września 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Link do ogłoszenia w BIP

 
Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.