W związku ze zmianą stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne informujemy, iż istnieje możliwość zawierania z Gminą aneksów do umów zawartych przed dniem 27.05.2011 r.
Podania w sprawie zmiany opłat w umowach zawartych przed dniem 27.05.2011 r. na dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne można składać w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007). W podaniu należy podać numer umowy.