Mieszkańcy sygnalizują problemy związane z dymem pochodzącym z palenia w piecach (również odpadów). Na modernizację ogrzewania można uzyskać dotacje – informacje na ten temat zebrał Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 
Niska emisja – jest to emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu (poniżej 40m), takich jak drogi i piece domowe – w których często spalane są odpady. To wysokie stężenie toksyn utrzymuje się na poziomie przygruntowym i zanieczyszcza powietrze którym oddychamy, w najbliższym otoczeniu emitora. W gminie Brwinów gospodarstwa domowe w ponad 90% ogrzewane są piecami na paliwa stałe (węgiel, drewno).

Niska emisja ma ogromny wpływ na nasz organizm. Oto niektóre z negatywnych skutków: nawracające bóle głowy, podrażnienie śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego prowadzące do przedwczesnej śmierci, niedotlenienie organizmu, zaburzenia hormonalne, problemy z płodnością i utrzymaniem ciąży, choroby układu nerwowego.
Powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych terenów oraz skraca ich długość życia. Niska emisja wpływa również negatywnie na środowisko przyrodnicze (zakwaszenie gleby, pyłki zatykają aparaty szparkowe liści).

Mieszkańcy (osoby fizyczne) mogą otrzymać dotacje oraz pożyczki, które oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony powietrza. Działania podlegające dofinansowaniu to:
 
• Modernizacja kotłowni
nabór wniosków zakończony.
 
• Zakup i montaż pomp ciepła
nabór wniosków od 20.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
 
• Zakup i montaż kolektorów
nabór wniosków od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
 
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
[AKTUALIZACJA 30.04.2015]
ze względu na wchodzącą w życie z dniem 04.05.2015 r. Ustawą o odnawialnych źródłach energii uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zostało wstrzymane do czasu dostosowania Programu do zapisów Ustawy
 
Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne