Od 21 marca br. rozpocznie się kolejny nabór wniosków na dotacje, m.in. dla mikroprzedsiębiorstw oraz na tzw. małe projekty – na dofinansowanie projektów mogą liczyć nie tylko instytucje i stowarzyszenia, ale też osoby prywatne. LGD Zielone Sąsiedztwo, stowarzyszenie którego członkami są Brwinów i Podkowa Leśna,  pomaga w przygotowaniu wniosku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
•    Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 300 000zł)
•    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków 350 000zł)
•    Małe projekty (limit dostępnych środków: 432 020,60 zł)
I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 21 marca 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00.
II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” przy ul. Świerkowej 1, 05-807 Podkowa Leśna (wieża za budynkiem MOK) w godzinach pracy Biura. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją jego wypełniania i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.Nr.138, poz.868 z póz. zm.).
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Zielone Sąsiedztwo” www.zielonesasiedztwo.org oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo”.    
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD, to uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy. Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.