Gmina Brwinów uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na zakup sprzętu hydraulicznego. Strażacy otrzymają nowe rozpieracze.
Strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów, lecz wzywani są do wypadków drogowych. Muszą być przygotowani także do udzielenia pomocy osobom uwięzionym w samochodach. Podczas działań ratowniczych w tego typu zdarzeniach przydaje się sprzęt hydrauliczny. Wkrótce Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie wzbogaci swoje wyposażenie o rozpieracz ramienny oraz rozpieracz teleskopowy. – Przez gminę Brwinów przebiegają trasy tranzytowe, zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym. Mamy też dużą liczbę baz transportowo-magazynowych oraz spedycyjnych  –  tak konieczność doposażenia jednostki uzasadnia komendant OSP w Brwinowie Krzysztof Newen. Gmina Brwinów po raz kolejny skorzysta z programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”. W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował kwotą 200 tys. zł zakup nowoczesnego samochodu ratunkowo-gaśniczego marki Scania. Zwiększa to możliwość działania strażaków oraz służy bezpieczeństwu mieszkańców gminy Brwinów.
 
Planowany zakup sprzętu hydraulicznego będzie sfinansowany ze środków gminy Brwinów oraz – w formie dotacji w wysokości do 20 tys. zł – przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.