Rozpoczęła się już budowa chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach. Gmina Brwinów uzyskała na ten cel dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która pokryje 80% kosztów kwalifikowalnych. Umowa między samorządem województwa mazowieckiego i gminą Brwinów została zawarta 25 kwietnia 2013 r.
Chodnik w Otrębusach buduje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Lider - TIT BRUK. Długość chodnika wyniesie ponad 385 m: od ulicy Wiejskiej, po lewej stronie ulicy Przejazdowej aż do granicy pasa kolejowego WKD. W ramach prac zostanie m.in. przykryty rów melioracyjny i wykonany kolektor. Między odcinkami z szarej kostki brukowej pojawią ułożone z czerwonej kostki zjazdy do posesji. Prace powinny zakończyć się do 29.06.2013 r.

Gmina Brwinów starała się o dofinansowanie zewnętrzne. Wniosek został złożony w ubiegłym roku w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Procedury oceny wniosku trwały kilka miesięcy, ale ich zakończenie jest pomyślne: 25 kwietnia 2013 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński i skarbnik Elżbieta Dolota podpisali w imieniu gminy Brwinów umowę z samorządem województwa mazowieckiego, reprezentowanym przez członka zarządu województwa Janinę Ewę Orzełowską oraz Radosława Rybickiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.