W tym roku w Parzniewie powstanie nowe boisko rekreacyjno-sportowe usytuowane w centrum wsi. Projekt dofinansowany będzie ze środków PROW na lata 2007-2013. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel 100 tys. zł.

Gmina Brwinów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska w ubiegłorocznym naborze prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Umowę o przyznaniu pomocy pomiędzy gminą Brwinów a samorządem województwa mazowieckiego podpisano 28 marca 2013 r. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 261 tys. zł. Wysokość dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 100 tys. zł, a pozostałe środki wyłoży ze swojego budżetu gmina Brwinów. W ramach realizowanego projektu, obok istniejącego placu zabaw przy ul. Głównej w Parzniewie, zostanie wykonane boisko rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu: ogrodzeniem, piłkochwytami, ławkami, stojakami na rowery.
Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesny, bezpieczny obiekt, gdzie dorośli i dzieci będą mogli aktywnie spędzać czas wolny. Gotowa jest już dokumentacja projektowa boiska, w najbliższych tygodniach ogłoszony będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy.