Od 2 stycznia 2015 r. doręczaniem listów wysyłanych z Urzędu Gminy Brwinów zajmuje się firma InPost.
 
Dostarczaniem wysyłanych przez Urząd Gminy Brwinów listów do do osób prywatnych i instytucji zajmuje się od tego roku firma InPost SA (dawniej InPost sp. z o.o.). InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym w Polsce i posiada certyfikat PN–EN ISO 9001:2008 na obsługę tradycyjnych przesyłek pocztowych. Jej klientami są duże przedsiębiorstwa m.in. Orange, Plus, PKO Bank Polski, a także rządowe Centrum Usług Wspólnych oraz KRUS.

Urząd Gminy Brwinów dokonał wyboru oferty firmy InPost zgodnie z prawem zamówień publicznych w przetargu ogłoszonym pod koniec 2014 r. Umowa zawarta 29 grudnia 2014 r. obowiązuje od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zauważalna zmiana w porównaniu do lat ubiegłych dotyczy m.in. miejsc odbioru przesyłek awizowanych: InPost prowadzi własną sieć miejsc odbioru, więc korespondencji z Urzędu Gminy Brwinów nie można już odbierać w placówkach Poczty Polskiej.
 
W kwietniu do Urzędu Gminy wpłynęło wiele uwag dotyczących opóźnień w dostarczeniu przesyłek listowych, szczególnie na terenie miasta. Mieszkańcy często zgłaszali problemy związane z tym, że nie otrzymali listów z wezwaniami do zapłaty podatku, ani też nie zostali powiadomieni poprzez awizo, a także otrzymali korespondencję mylnie skierowaną pod ich adres.

InPost na swojej stronie deklaruje doręczenie listu zwykłego w czasie 4 dni, a listu poleconego – 3 dni. Zgodnie z zawartą umową Urząd Gminy może w przypadku opóźnień złożyć reklamację, ale dopiero 30 dni po wysłaniu listu. Przepraszamy mieszkańców za trudności z odbiorem urzędowej korespondencji. Urząd Gminy Brwinów zgłaszał wielokrotnie firmie InPost pojawiające się problemy. Na kolejnym spotkaniu omawiane będą kwestie prawidłowego i terminowego dostarczania listów oraz propozycje usprawnień, w tym np. uruchomienia na terenie gminy Brwinów dodatkowych punktów odbioru przesyłek awizowanych.