Pod koniec lipca 2014 roku gmina Brwinów otrzymała bardzo dobrą informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 45 tys. zł. na realizację projektu pn. „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki”.

W ramach realizacji tego zadania gmina Brwinów jeszcze w tym roku wybuduje brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej (od nr 57 do wiaduktu autostrady). W rejonie glinianek zostanie utworzone miejsce wypoczynku, przy którym stanie tablica informacyjna współtworząca szlak pn. „Poznaj Brwinów". Znajdą się na niej informacje przybliżające historię powstania oraz opisujące walory przyrodnicze brwinowskich glinianek. Utworzenie ścieżki spacerowo-edukacyjnej ułatwi komunikację w rejonie stawów mieszkańcom, turystom i wędkarzom.

W realizację projektu zaangażowani są trzej partnerzy: Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie, Stowarzyszenie Projekt Brwinów oraz Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Brwinowie. Już za dwa tygodnie, w niedzielę 17 sierpnia odbędą się zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów.

Gmina Brwinów z powodzeniem pozyskuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie tylko na duże działania inwestycyjne, takie jak przebudowa ul. Przejazdowej w Otrębusach, budowa świetlicy wiejskiej w Owczarni, rewitalizacja dworu Toeplitza w Otrębusach, ale również na tzw. małe projekty. W 2014 roku zostały już podpisane umowy na realizację dwóch innych projektów tj. „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie – miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny”.

Projekt pn. „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Brwinowskie Glinianki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.