Ochotnicza Straż Pożarna z terenu gminy Brwinów podsumowała pierwsze półrocze 2015 roku. Jednostki OSP brały udział łącznie w 225 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na terenie gminy Brwinów działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Brwinowie, Biskupicach, Mosznie oraz Żółwinie. Służy w nich łącznie 185 druhów, w tym 27 kobiet. Przy OSP Brwinów, Biskupice i Żółwin działają młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których zrzeszonych jest 36 młodych adeptów pożarnictwa.

Na terenie gminy Brwinów w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowano 106 pożarów, 105 miejscowych zagrożeń oraz 14 fałszywych alarmów. Jednostka OSP Brwinów brała udział w 119 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 59 razy przy gaszeniu pożarów, 60 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Jednostka OSP Żółwin brała udział w 37 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 18 razy przy gaszeniu pożarów, 19 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Jednostka OSP Biskupice brała udział w 32 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 17 razy przy gaszeniu pożarów, 15 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń.Jednostka OSP Moszna brała udział w 23 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 12 razy była dysponowana do pożarów oraz 11 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń. Zdarzały się też fałszywe alarmy: 7 w Brwinowie, 5 w Żółwinie i po jednym w Mosznie i Biskupicach.

Komenda Powiatowa PSP z Pruszkowa przeprowadziła inspekcję operacyjno-techniczną jednostek OSP z terenu gminy. Podczas inspekcji oceniane były środki alarmowania jednostek OSP, stan wyposażenia i konserwacji sprzętu pożarniczego, stan wyszkolenia jednostek, ocena prowadzonej dokumentacji. Ocenę końcową stanowiła średnia poszczególnych ocen w skali od 2 do 5. Trzy jednostki otrzymały ocenę 5, a OSP Żółwin ocenę 4.

–  Fakt dysponowania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie naszych jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych świadczy o wysokim poziomie przygotowania merytorycznego oraz profesjonalnym wykonywaniu obowiązków nałożonych Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej – podkreśla Krzysztof Newen, komendant gminny OSP. –  Poziom wyposażenia  jednostek OSP w sprzęt i ochrony osobiste ratowników jest dobry. Jednak zważywszy na szybki rozwój techniczny i technologiczny szczególnie w dziedzinie motoryzacji sprzęt ten, w szczególności hydrauliczny sprzęt do ratownictwa drogowego, bardzo szybko się starzeje. Na szlakach komunikacyjnych prowadzących przez teren gminy dochodzi dość często do poważnych wypadków i kolizji drogowych. Aby profesjonalnie i w krótkim czasie udzielić pomocy osobom poszkodowanym w tych wypadkach, sprzęt którym dysponują strażacy, musi być na bieżąco modernizowany, a to generuje duże koszty – dodaje.

W budżecie gminy są zabezpieczane środki na bieżącą działalność OSP. Straż pozyskuje też dofinansowania z innych źródeł. W tym roku pozyskano z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 15 000 zł dla OSP Brwinów, 4 000 zł dla OSP Żółwin oraz 5 000 zł dla OSP Biskupice, z Komendy Głównej PSP dotację na budowę garażu w OSP Biskupice w wysokości 50 000 zł oraz z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Warszawie kwotę 5000 zł, a także dotację z MSW na umundurowanie dla OSP Moszna w wysokości 11 000 zł.

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Brwinów cyklicznie biorą udział w zawodach pożarniczych. W czerwcu 2015 r. w kategorii drużyn męskich na 11 startujących ekip OSP Biskupice zajęła 3 miejsce, OSP Żółwin – 5 miejsce, OSP Brwinów – 7 miejsce, a OSP Moszna – 10 miejsce. W kategorii drużyn kobiecych na 3 startujące ekipy zwyciężyła OSP Biskupice.