Nie tylko chodnik „w tunelu”, ale też przebudowa ul. Pszczelińskiej i dalsze losy paszkowianki były tematami poruszanymi podczas wizyty wicemarszałka Krzysztofa Strzałkowskiego w Brwinowie.
Głównym punktem spotkania, które miało miejsce w Brwinowie 14 listopada 2013 r., było podpisanie porozumienia w sprawie przejęcia przez gminę Brwinów zarządzania chodnikiem „w tunelu”. Mieszkańcy będą mogli spodziewać się jego remontu w przyszłym roku. Współpraca gminy Brwinów, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sprzyja także realizacji innych przedsięwzięć.  

– Dzisiejsze porozumienie jest efektem znacznie szerszej współpracy samorządu województwa mazowieckiego i gminy Brwinów. Chciałbym zaznaczyć, że szczególnie kwalifikacje pana burmistrza Kosińskiego pomagają rozwikłać wiele problemów, które przez lata były zaniedbywane – podkreślił wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.  – Nie jest tajemnicą, że pan burmistrz bardzo nam też pomaga w finalizowaniu tematu paszkowianki, najbardziej potrzebnej w tym obszarze inwestycji drogowej. W tej chwili z burmistrzem i panią starostą kończymy temat nowej decyzji środowiskowej, żeby w przyszłej perspektywie finansowej potraktować tę inwestycję jako priorytetową. Zaznaczam, że bez postawy gminy Brwinów, znacząco odmiennej niż ta w poprzednich kadencjach, nie byłoby to możliwe. Odpowiedzialna polityka planistyczna bardzo nam pomaga, a bez tego wsparcia byłoby nam bardzo trudno to przedsięwzięcie realizować – mówił wicemarszałek.

Na spotkaniu podjęto także temat remontu ulicy Pszczelińskiej. Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby w 2014 roku droga wojewódzka 720 została wyremontowana. –  To jest odpowiedzialność, która ciąży na mnie osobiście, aby ten dług za dobrą współpracę, który samorząd województwa zaciąga wobec lokalnej społeczności gminy Brwinów, został przynajmniej w znacznej części w tej kadencji spłacony. W mojej ocenie, mimo tego, że budżet województwa mazowieckiego jest w bardzo trudnej sytuacji, będziemy się starać w przyszłorocznym planie finansowym wygospodarować środki na ulicę Pszczelińską. Jest to bezwzględnie konieczne – stwierdził.