Włączając się w akcję „Cały Powiat czyta dzieciom”, Biblioteka Publiczna w Brwinowie rozpoczęła Dni Głośnego Czytania. Czytają szkoły i czyta także... straż pożarna! 


Powiat Pruszkowski wyznaczył tegorocznego „patrona” akcji: wszyscy czytają wiersze Jana Brzechwy. W czwartek 27 marca 2014 r. do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przyjechała reprezentacja Powiatowej Straży Pożarnej z Pruszkowa. Starszy sekcyjny Monika Chorłowska, młodszy brygadier Lesław Pawul oraz młodszy kapitan Mateusz Oleksy zaprezentowali dzieciom z klas IV-VI głośne czytanie znanych i lubianych wierszy. Ewa Wituch z Biblioteki Publicznej w Brwinowie włączała ochotników do wspólnego występu, a w trakcie wiersza „Pali się” tytułowe słowa skandowała cała sala. Wszyscy znali też wiersz opowiadający o różnych czynnościach, które „ryby robiły tylko na niby, żaby na aby aby, a rak – byle jak”.

Na zakończenie strażacy opowiadali o swojej pracy: prezentowali mundur galowy, sztabowy oraz strój zakładany na akcje gaśnicze. Frajdą dla dzieci była możliwość dotknięcia i przymierzenia hełmu strażackiego. Z rąk do rąk wędrowała też prądownica: zakładane na wąż urządzenie służące do formowania prądu wodnego.