Środowisko AK „Bąk” Brwinów, aby uhonorować nieżyjących już żołnierzy AK, przekaże zainteresowanym rodzinom bezpłatne plakietki na grobowce upamiętniające bohaterów. Oblicza się, że na cmentarzach parafialnych Brwinowa, Podkowy Leśnej i Nadarzyna spoczywa ok. 90 żołnierzy AK Ośrodka „Bąk".


W latach II Wojny Światowej Brwinów był siedzibą Ośrodka „Bąk” AK, który dysponował prawie 400 zaprzysiężonymi żołnierzami i obejmował gminy: Brwinów-Letnisko, Helenów (z sołectwem Podkowa Leśna) i Młochów (m.in. z Nadarzynem). Ośrodek „Bąk” należał do Obwodu „Bażant” AK, obejmującego teren przedwojennego powiatu błońskiego i z siedzibą w Błoniu. Obok „Bąka” obwód ten tworzyły ośrodki AK „Bagno” z Błonia, „Chrabąszcz” z Mszczonowa, „Mielizna” z Milanówka, „Osa” z Grodziska Mazowieckiego. i „Żaba” z Żyrardowa. Obwód „Bażant” AK wraz z obwodami „Skowronek” z Sochaczewa, „Łyska” z Łowicza, „Sroka” ze Skierniewic i „Głuszec” z Grójca tworzyli należący do Obszaru Warszawskiego i mający siedzibę w Warszawie Podokręg Zachodni „Hajduki” AK.
Od 27 lipca 1944 r. struktury i oddziały tego podokręgu przystąpiły do wykonywania Akcji „Burza” i miały wspierać Powstanie Warszawskie, częściowo w nim uczestnicząc. Z braku broni drugie z tych zadań okazało się niewykonalne. W Akcji „Burza” Ośrodek „Bąk” miał odtworzyć 10 Pułk Piechoty AK ze struktury 26 Dywizji Piechoty AK.


Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się pod nr tel.: 22 729 60 32, 516 180 485.