Podczas patriotycznych uroczystości, które odbyły się w Brwinowie w dniu 21 kwietnia, zostały zasadzone dęby dla czterech spośród ponad 21 tysięcy bohaterów zbrodni katyńskiej 1940 r. W szczególny sposób upamiętnieni zostali: Stanisław Leszek Frentzel, Stanisław Dembecki, Józef Kozłowski oraz Eugeniusz Wolański.

Ofiarami rozstrzeliwań dokonywanych m.in. w Katyniu, Charkowie i Twerze byli jeńcy wojenni oraz cywile aresztowani przez NKWD. W ich intencji została odprawiona msza poprzedzająca zasadzenie pierwszych trzech dębów na terenie parafii św. Floriana w Brwinowie. W uroczystościach uczestniczyło około 400 osób, wśród nich rodziny katyńskie, reprezentanci władz – poseł Barbara Czaplicka oraz przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego Urszula Wojciechowska i grupa radnych Rady Miejskiej w Brwinowie na czele z przewodniczącym Sławomirem Rakowieckim. Burmistrz Arkadiusz Kosiński w swoim przemówieniu w szczególny sposób powitał pana Józefa Bocheńskiego – opiekuna miejsc pamięci i inicjatora włączenia się gminy Brwinów do ogólnopolskiej akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia”.  Ten z kolei zwrócił się przede wszystkim do młodzieży, przekazując jej we wzruszających słowach doświadczenie swojego pokolenia i apel o pamięć o historii.

Dęby dla kapitana Stanisława Leszka Frentzel oraz Stanisława Dembeckiego i majora Józefa Kozłowskiego zasadzili ich krewni oraz członkowie rodzin katyńskich, pan Józef Bocheński, burmistrz Arkadiusz Kosiński jako gospodarz gminy i reprezentujący parafię św. Floriana w Brwinowie ks. druh Sylwester Lament. W asyście pocztów sztandarowych – gminy Brwinów oraz szkół z Brwinowa, Otrębus i Żółwina – zgromadzeni udali się do Zespołu Szkół nr 1, gdzie zasadzony został dąb upamiętniający kapitana Eugeniusza Wolańskiego. Wyobraźnię poruszała inscenizacja przygotowana przez rekonstruktorów z Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”. Wielkie brawa należą się dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, którzy wspólnie opracowali ciekawy program artystyczny, obejmujący m.in. hymn narodowy odśpiewany przez najmłodszych, czytanie fragmentów dziennika znalezionego w Katyniu, a także inscenizację historyczną przybliżającą tło historyczne wydarzeń z 1940 roku oraz późniejsze dzieje kłamstw budowanych dla ukrycia prawdziwych sprawców zbrodni.

Do połowy maja można zwiedzać w Zespole Szkół nr 1 piękną, pieczołowicie przygotowaną wystawę, prezentującą sylwetki uhonorowanych oficerów.
Uroczystość została zorganizowana przez Gminę Brwinów oraz Zespół Szkół nr 1 we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy i jego Ekspozyturą w Milanówku, Instytutem Pamięci Narodowej, parafią św. Floriana w Brwinowie, parafią św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej i przy wsparciu finansowym udzielonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”.