Burmistrz gminy Brwinów oraz komendant Komisariatu Policji w Brwinowie zapraszają mieszkańców gminy Brwinów na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa, która odbędzie się w środę 4 listopada 2015 r. w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3.

Podczas debaty przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Komisariatu Policji w Brwinowie chcą omówić z mieszkańcami ważne problemy dotyczące bezpieczeństwa. Wśród tematów spotkania znajdą się m.in.: zagrożenie przestępczością, poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych, zapobieganie przemocy w rodzinie i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Będzie też okazja do zapoznania się z policyjnymi statystykami.

O bezpieczeństwo mieszkańców dbają także strażacy i strażnicy miejscy. Na spotkaniu będą obecni także komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski oraz komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie Krzysztof Newen.

Debata jest częścią prowadzonego przez policję rządowego programu „Razem bezpieczniej”, który łączy działania m.in. policji, administracji samorządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, wzrost zaufania społecznego do służb, które działają na rzecz poprawy porządku publicznego.

Program „Razem bezpieczniej” jest realizowany od 2007 r. Od tego czasu wzięło w nim udział 410 samorządów i 45 organizacji pozarządowych.