Dnia 16 lipca 2015 r. przed notariuszem stawili się: reprezentujący Agencję Nieruchomości Rolnych Jacek Malicki oraz burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.


Tak rozpoczyna się akt notarialny przygotowany w kancelarii notarialnej Henryka Żuczka w Pruszkowie, na mocy którego Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała gminie Brwinów prawie 15-hektarowy teren pod cmentarz w Żółwinie oraz dwie działki w Parzniewie, przeznaczone pod planowane drogi. Działania zmierzające do pozyskania terenu pod cmentarz komunalny trwały kilka lat. Przede wszystkim potrzebna była nowelizacja przez Sejm RP ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowelizacja dołączyła cmentarze do listy przedsięwzięć, na które gminy mogą pozyskiwać grunt z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Gminie Brwinów pomogło poparcie Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa w nowym brzmieniu została uchwalona przez Sejm w 2013 r. Konieczna była też zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Żółwina. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w lutym 2015 r. Projektowanie cmentarza zostało już wpisane do projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” realizowanego we współpracy z Milanówkiem i Podkową Leśną. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pokrywa część kosztów projektu nowej nekropolii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładanie cmentarza jest rozbudowanym przedsięwzięciem, które uwzględniać musi nie tylko ogrodzenie terenu i zapewnienie zaplecza sanitarnego czy ujęć wody, ale też całościowe rozplanowanie alejek i kwater, uwzględnienie miejsca na kolumbarium oraz odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

Utworzenie cmentarza nie byłoby możliwe bez pozyskania terenu. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała go gminie Brwinów nieodpłatnie. – Ten przykład pokazuje dobrą współpracę obu stron – skomentował podpisanie aktu notarialnego zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Jacek Malicki. Burmistrz Arkadiusz Kosiński nie krył zadowolenia z powiększenia gminnego zasobu nieruchomości: Gmina Brwinów stała się właścicielem niemal 15 ha przeznaczonych pod nowy cmentarz oraz niewielkich (liczących łącznie ok. 100 m kw.) działek przeznaczonych pod planowane drogi w Parzniewie – przy skrzyżowaniu ul. Wolności i Opatrzności oraz na łuku ul. Spójności.