Zakończył się projekt „Czyste życie”, trwa współfinansowana ze środków WFOŚ budowa kanalizacji w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, a Gmina Brwinów rozstrzyga przetarg na kolejne 880 metrów sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 

Do 3 kwietnia 2014 r. wykonawcy mogli składać oferty na zaprojektowanie i budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy wodociągowych. Projekt zakłada powstanie ponad 400 metrów sieci wodociągowej w Brwinowie przy ulicach Żwirki i Wigury i Grodziskiej, ok. 60 metrów w Kaniach, 150 metrów w Żółwinie, 270 metrów w Owczarni.

Przyłącza i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej powstaną w Kaniach, Otrębusach (ul. Wiejska), Domaniewie oraz w Brwinowie (ul. Cicha). Roboty w ramach tego zadania mają potrwać do 30 października 2014 r.