Dwie godziny to za mało, by odwiedzić groby wszystkich wybitnych osób, które spoczywają na cmentarzu w Brwinowie. Pamięć o osobach, które zasłużyły się w historii Brwinowa i historii Polski, jest ciągle żywa: mogli przekonać się o tym uczestnicy niedzielnego spaceru zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa.


Zwiedzanie rozpoczęło się przy bramie prowadzącej do najstarszej części cmentarza. O jego założeniu i pierwszych pochówkach opowiadał Grzegorz Przybysz, który przygotował wiele informacji m.in. o kwaterach wojskowych oraz kaplicy Marylskich. Jak się okazało, wśród obecnych na spacerze członków Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa i Towarzystwa Gimnastycznego Sokół było wiele osób, które chętnie dzieliły się swoją wiedzą. Prezes TPB Krystyna Nowicka zachęcała do dzielenia się wspomnieniami. O swoich przodkach zasłużonych w historii Brwinowa opowiadali m.in. Jan Członkowski oraz Grażyna Porada, a wybitnych brwinowian wspominali m.in. Andrzej Żmigrodzki, Andrzej Radkiewicz i Maria Wiszniewska.

Na trasie spaceru znalazły się groby powstańców z XIX w., groby żołnierzy AK, m.in. dowódców AK i WiN płk. Niepokólczyckiego oraz dowódcy Powstania Warszawskiego na Pradze Antoniego Żurowskiego, dawnych brwinowskich proboszczów i nauczycieli, honorowych obywateli Brwinowa: Zuzanny Tomasik, Adama Krupkowskiego i Stanisława Zymmera. Wspominano nie tylko słynne postacie – jak pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, aktor Wacław Kowalski i profesor Kazimierz Michałowski – ale też wielu zasłużonych lokalnych działaczy i społeczników brwinowskich. Prezes Krystyna Nowicka poprowadziła grupę m.in. na grób Zygmunta Bartkiewicza, pierwszego właściciela Zagrody, w której mieści się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, oraz Juliana Faszczewskiego, współzałożyciela Towarzystwa. Dwie godziny minęły szybko, i jeden dzień to byłoby za mało na odwiedzenie wszystkich grobów osób, które zapisały się na kartach historii. Odkrywanie nieznanych faktów i ciekawostek, opowiadanie anegdot i wspomnień mogłoby trwać godzinami. – W przyszłym roku zaprosimy Państwa na spacery tematyczne – zapowiedziała prezes Nowicka. Zwróciła się też z prośbą o spisywanie i przekazywanie Towarzystwu Przyjaciół Brwinowa wspomnień związanych z osobami spoczywającymi na cmentarzu w Brwinowie.