Od 1 października 2015 r. odbiór odpadów na terenie gminy Brwinów prowadzi firma SITA Polska Sp. z o.o. Nie zmieniają się opłaty. Nowością jest natomiast chipowanie pojemników na śmieci. Akcja prowadzona jest od początku października.
 
Zakończył się termin realizacji umów zawartych z firmami odbierającymi odpady tuż po wprowadzeniu ogólnopolskiej reformy śmieciowej w 2013 r. W przetargu na kolejne dwa lata wygrała oferta złożona przez firmę SITA Polska Sp. z o.o., która będzie obsługiwać wszystkie gospodarstwa domowe z terenu gminy Brwinów przez kolejne dwa lata, do 31 grudnia 2017 r.

Z punktu widzenia mieszkańców zmiana odbyła się niezauważalnie: odpady odbierane są według ustalonych wcześniej harmonogramów, nie zmienia się opłata, a nawet pozostają te same pojemniki na odpady. Nowością jest ich chipowanie. Na terenie Gminy Brwinów wprowadzony zostanie system identyfikacji pojemników w technologii RFID.  - Poprzez przypisanie konkretnego pojemnika na odpady zmieszane do danego punktu odbioru nowy system pozwala na kontrolowanie, czy firma wywożąca śmieci prawidłowo realizuje tę usługę – wyjaśnia Bartłomiej Perzyński z Referatu Gospodarki Komunalnej. Zbierane też będą informacje dotyczące masy śmieci zbieranych na terenie gminy, segregowanych oraz zmieszanych.

Pracownicy firmy SITA już rozpoczęli wyposażanie pojemników w transpondery służące do ich identyfikacji. - Prosimy o wystawienie wszystkich pojemników w terminach odbioru odpadów zmieszanych również w przypadku, gdy pojemniki są puste, oraz o udostępnienie pojemników poza wyznaczonymi terminami na prośbę pracowników firmy SITA – apeluje Sylwia Wiłkojć-Kowalska. Informacje zbierane dzięki chipowaniu pojemników pozwolą na sprawniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych.