Tegoroczny cykl spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami gminy zakończyło spotkanie, które odbyło się w OSP w Brwinowie 6 października 2013 r. Wśród omawianych tematów znalazły się inwestycje gminne, jak i postulaty mieszkańców.

Rozmowy o Brwinowie burmistrz rozpoczął od przypomnienia, co dzieje się obecnie w gminie: wyliczył realizowane inwestycje i dofinansowania, które gmina już pozyskała, jak i te, o które się stara. Mówił o dobiegającej końca inwestycji drogowej: jeszcze w październiku br. planowane jest zakończenie budowy drogi prowadzącej z Brwinowa do Parzniewa. –Zakończyła się już budowa ronda u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej w Brwinowie, droga do Parzniewa została przebudowana. Trwają jeszcze ostatnie prace w samym Parzniewie – podsumował burmistrz.  

Dobrą wiadomość otrzymali obecni w OSP rodzice i dziadkowie dzieci uczęszczających do brwinowskich szkół: kontynuowane będą bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów m.in. w ramach projektu edukacyjnego „Umiem coraz więcej”. Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych już uczestniczą w zajęciach nauki pływania.

– Kończymy realizację projektu „Czyste życie…” w południowym Brwinowie. Wykonawca przekazuje obecnie dokumentację powykonawczą – informował burmistrz. Do nowej sieci sanitarnej będą mogli przyłączać się niebawem mieszkańcy ulic prowadzących od ulicy Pszczelińskiej w kierunku pól parzniewskich.  

Mieszkańcy pytali m.in. o odbiór bioodpadów, których jesienią jest zdecydowanie więcej niż w innych porach roku. Rozmawiano także o tym, jak usprawnić system ich odbioru sprzed posesji. Burmistrz zapowiedział, że najprawdopodobniej będą prowadzone zamówienia uzupełniające do przetargu na odbiór odpadów. Mieszkańcy zgłaszali zapotrzebowanie na zwiększenie patroli policji i straży miejskiej, wskazywali niezbędne remonty i inwestycje, pytali, gdzie zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego itp.

Wśród pytań o remonty nawierzchni dróg powróciła kwestia ulicy Pszczelińskiej: burmistrz zapewnił, że dokłada wszelkich starań, by Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich umieścił tę inwestycję na pierwszym miejscu w swoich planach na 2014 rok. Wspomniał jednak o złej kondycji finansowej województwa mazowieckiego, która jak dotąd uniemożliwia przeprowadzenie tej kosztownej inwestycji. Podczas spotkania ujawniły się różnice zdań wśród mieszkańców: jedni chcą, by Pszczelińską remontować tańszym kosztem, wykonując samą nakładkę, inni wskazywali na konieczność wykonania solidnej podbudowy.

Również w kwestii ograniczenia prędkości na drogach gminnych pojawiały się różne głosy: budowanie progów ma swoich zwolenników i przeciwników. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił swoją opinię. – Jestem zwolennikiem skrzyżowań wyniesionych. Samochody tam zwalniają i to rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo na drodze, podczas gdy progi okazują się utrapieniem dla mieszkańców – powiedział.

Podczas trwającej niemal cztery godziny rozmowy burmistrza z mieszkańcami udało się omówić kilkadziesiąt spraw. Podsumowanie jesiennych spotkań zostanie opublikowane w najbliższym numerze „Ratusza”.