Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę pasywnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową budynku gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. Wykonawcy mogą składać oferty do 4 września 2015 r.

W ubiegłym roku oddano do użytku przedszkole po północnej stronie Brwinowa, we wrześniu tego roku rozpocznie działalność nowe gimnazjum w Otrębusach. Budowa hali sportowej przy brwinowskiej Jedynce to kolejna duża inwestycja kubaturowa w gminie Brwinów.
 
Etap rozpoczęcia procesu inwestycyjnego był poprzedzony badaniami archeologicznymi. Teren budowy znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszedł czas na wyłonienie wykonawcy robót. Budynek ma posiadać trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 1914 m ². Znajdzie się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części),  zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Widownia będzie wyposażona w 224 miejsca siedzące. Łączna powierzchnia areny o wymiarach 44,75 m x 22,50 m i wysokości 7,05 m umożliwi rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym. Hala sportowa będzie połączona ze szkołą. Planowane zakończenie budowy to 30 czerwca 2017 r.
 
Wykonawcy mogą składać oferty do 4 września 2015 r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, pok. nr 7.
Więcej informacji na temat przetargu: http://www.przetargi.brwinow.pl/