W dniach 4-5 czerwca 2014 r. we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy Brwinów przeprowadzone zostały kontrole sprzętu silnikowego i gotowości bojowej. Przygotowanie, infrastruktura i gotowość reakcji strażaków w razie konieczności podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych zostały wysoko ocenione.


Kontroli podlegały takie działania jak: alarmowanie jednostki, czyli czas od ogłoszenia alarmu do momentu wyjazdu zadysponowanych sił i środków, gotowość ratowników, na którą składa się wyposażenie ratowników w sprzęt i ochrony osobiste, posiadane kwalifikacje ratownicze oraz ubezpieczenie i badania lekarskie. Badana była także gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do działań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzano dokumentację operacyjną, do której posiadania zobligowana jest każda Ochotnicza Straż Pożarna.

Kolejnym punktem kontroli były ćwiczenia bojowe, czyli stan przygotowania jednostki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,  a także ocena stanu infrastruktury technicznej strażnicy, mający wpływ na gotowość operacyjną jednostki OSP.

Za wszystkie omawiane zagadnienia OSP mogły uzyskać maksymalnie 50 pkt. Wyniki przeprowadzonej kontroli okazały się bardzo dobre. Aż trzy jednostki: OSP Biskupice, OSP Brwinów, OSP Żółwin uzyskały „piątki”, a OSP Moszna otrzymała „czwórkę z plusem”.  

Czerwcowa kontrola nie była zapowiedziana. Zarządził ją Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Szefem zespołu kontrolnego był mł. bryg. Tomasz Cybul.  W przeglądach uczestniczył Komendant Gminny OSP Gminy Brwinów.

Z wyposażeniem, którym dysponują brwinowskie OSP, mieli okazję zapoznać  się uczestniczy wycieczki rowerowej św. Floriana, zorganizowanej 8 czerwca 2014 r. przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. W najbliższą sobotę, 14 czerwca, strażaków z Brwinowa będzie można zobaczyć na zawodach sportowo-pożarniczych OSP w Pruszkowie.