Gmina Brwinów otrzymała tytuł „Przyjazna Gmina 2015”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 października 2015 r. w Świdnicy podczas konferencji przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej.
 

Gmina Brwinów znalazła się wśród 20 laureatów w kategoriach: gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Tegoroczna, VII edycja konkursu związana była z obchodami 25-lecia samorządności.
 
Ideą „Przyjaznej Gminy” jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocja gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Organizator – Forum Biznesu – chce w ten sposób pokaz obraz przemian, jakie zachodzą w gminach.