Dzieci ze Słonecznego Przedszkola wybrały się 23 maja 2016 r. z wizytą do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie.

Dzieci z przedszkola w Otrębusach uczestniczyły w programie edukacyjnym z dziedziny ratownictwa medycznego „Szpital Pluszaka”.

29 kwietnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyło się pożegnanie uczniów klas III. Uroczystości towarzyszyło też rozstrzygnięcie VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

22 kwietnia 2016 r. dzieci z Filii Samorządowego Przedszkola nr 1 przy ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie wzięły udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez wolontariuszy z firm Kosmepol, Fabryka L’Oréal Polska i Feniks.

 

Już po raz trzeci przyjechali do Otrębus uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Be a star!”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów chętnie śpiewają, doskonaląc przy okazji umiejętności językowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie nie tylko gości na swojej scenie profesjonalnych aktorów, lecz także dba o rozwój amatorskiego ruchu teatralnego na terenie gminy.

Wycieczka przedszkolaków do biblioteki miała na celu nie tylko promocję czytelnictwa, lecz także wprowadzenie w świat osób niepełnosprawnych.  

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprosił najmłodsze dzieci z Żółwina i Otrębus na spektakl ekologiczny pt. „O czym marzą drzewa”.