Dzięki ponad 350 tys. zł pozyskanym w 2014 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozwija się nie tylko Brwinów, ale również sołectwa.  


Modernizacja terenów przy OSP w Mosznie i w Biskupicach, urządzenie  nowego placu zabaw w Owczarni, budowa chodnika w rejonie brwinowskich glinianek i dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych to działania, na które wciągu kilku ostatnich miesięcy gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie ze środków PROW. Dzięki wnioskom złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo, której członkiem jest gmina Brwinów, realizuje ona kolejne przedsięwzięcia.

Jeszcze w tym roku zakończy się modernizacja dwóch budynków ochotniczych straży pożarnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. W Biskupicach roboty budowlane obejmą m.in. utwardzenie terenu OSP kostką betonową, budowę 7 miejsc postojowych, wybudowanie oświetlenia, ogrodzenia, posadowienia elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę zjazdu wraz z odwodnieniem i chodnikiem w pasie przebiegającej przez Biskupice drogi wojewódzkiej.

W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie” już toczą się pierwsze prace. Na terenie OSP zostanie wybudowane nowy chodnik i oświetlenie. Po zakończeniu tej inwestycji powstaną dodatkowe miejsca postojowe, w tym przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W świetlicy pojawią się już nowe stoły i krzesła, a niebawem na placu zabaw przybędzie zabawek. W listopadzie planowane jest zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców i wystawy poświęconej historii tej miejscowości.

Działania te są kontynuacją projektu pn. „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej”, dzięki któremu zostały wybudowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy budynku OSP Moszna oraz przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie i jego świetlicy w Otrębusach. W ramach tego projektu w GOK-u w Brwinowie 26 października o godz. 17.00 odbędzie się koncert fortepianowy niewidomego artysty Maksymiliana Chlewińskiego.

Jeszcze przed zimą planowana jest budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej „Brwinowskie Glinianki” przy ul. Biskupickiej w Brwinowie. W toku jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Nowe miejsce zabaw i rekreacji powstanie też w Owczarni. Gmina Brwinów pozyskała dofinansowanie w kwocie niemal 130 tys. zł na budowę placu zabaw przy ul. Żółwińskiej. Dostępne tam będą cztery strefy rekreacji: dla najmłodszych dzieci, dla starszych dzieci, dla młodzieży i dorosłych – będą to urządzenia do ćwiczeń fitness oraz plac do gry w boule.

Wymienione działania są współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W poprzednich latach gmina Brwinów również z powodzeniem korzystała z tych środków. Wybudowano m.in. boisko wielofunkcyjne w Parzniewie, chodnik w Otrębusach, świetlicę w Owczarni i zmodernizowano pałacyk Toeplitza. Brwinów ubiega się również o środki zewnętrzne pochodzące z innych źródeł. Tylko w 2014 roku gmina pozyskała 18 różnych dofinansowań na łączną kwotę ponad 2,6 mln. zł.