Zaangażowanie gminy Brwinów w rozwój edukacji i oświaty po raz kolejny zostało wyróżnione prestiżowym certyfikatem Samorządowego Lidera Edukacji. Nagrody wręczono podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 12 października 2015 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Gmina Brwinów dba zarówno o rozwój infrastruktury oświatowej, jak i bogatą ofertę programów i projektów realizowanych w placówkach. Największą inwestycją realizowaną w latach 2014–2015 była budowa nowego budynku gimnazjum w Otrębusach. Jeszcze w tym roku jest planowane rozpoczęcie budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową budynku gimnazjum przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie. Trwa projektowanie szkoły i przedszkola w Parzniewie.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyrazem uznania dla działań, które prowadzimy – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów, i dodaje: – W zeszłym roku oddaliśmy przedszkole przy ul. Piłsudskiego, teraz wybudowaliśmy gimnazjum w Otrębusach, realizowana będzie budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. To wszystko są inwestycje w oświatę. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy sporo takich projektów „miękkich”, czyli zajęcia dodatkowe dla dzieci. Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych biorą udział w nauce pływania w ramach projektu „Umiem pływać".

Komisja Certyfikacyjna oceniała nie tylko ankiety wypełniane przez pracowników urzędów gmin. Przeprowadziła też audyt, który ułatwił weryfikację przesłanych informacji.

Po dokonaniu całościowej oceny Komisja zgodnie uznaje, iż Gmina Brwinów w pełni zasługuje na certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w V edycji Programu. Certyfikowana JST spełnia wszystkie kryteria stawiane samorządom w aspekcie nowoczesnego zarządzania oświatą i budowania przestrzeni lokalnej przyjaznej nauce, edukacji i kulturze – podkreślił Przemysław Ruta, sekretarz Programu Samorządowy Lider Edukacji.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński otrzymał również wyróżnienie „Mecenas Wiedzy”. Nagroda jest przyznawana liderom samorządowym m.in. za szczególne osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju w swoich jednostkach samorządowych.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które wyróżniają się osiągnięciami w zakresie polityki edukacyjnej. W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 samorządów, w kategoriach: województwo, powiat oraz gminy do 20, 50 i powyżej 100 tysięcy mieszkańców.