25 i 26 kwietnia 2014 r. w bibliotekach w Brwinowie i w Podkowie Leśnej odbyły się spotkania promujące szlak „Poznaj Brwinów”, którego uzupełnieniem jest broszura informacyjna. Broszura została wydana w związku z realizacją przez gminę Brwinów unijnego projektu, w ramach którego w Brwinowie stanęło 7 tablic informacyjnych.


 
W broszurce znalazły się rozszerzone informacje przedstawione na tablicach, a także inne przydatne ciekawostki o gminie. Korzystając ze znajdującej się w środku broszury mapki z zaznaczoną lokalizacją wszystkich tablic na szlaku, można odkryć nieodwiedzone dotąd miejsca i wzbogacić wiedzę o brwinowskich zabytkach i historii. Ponad stuletni dworek Zagroda, historia brwinowskiego pożarnictwa, Brwinów od letniska do miasta, historia cmentarza i jednej z najstarszych parafii na Mazowszu – to wybrane tematy szerzej zaprezentowane w książeczce. Poza rysem historycznym można poczytać o współczesnym Brwinowie i dowiedzieć się więcej o instytucjach kultury i wydarzeniach kulturalnych, albo o obiektach sportowych, na których można rozwijać sportowe pasje.

Promocja broszury odbyła się 25 i 26 kwietnia w bibliotekach, które były partnerami projektu „Poznaj Brwinów”. Rozmowy o Brwinowie z broszury i Brwinowie współczesnym zdominowały piątkowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej im. Wacława Wernera. Mieszkańcy żywo interesują się zarówno historią gminy, jak i bieżącymi sprawami.

Dzień później broszura została zaprezentowana w Bibliotece im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Podkowianie zostali zaproszeni do sąsiedzkich odwiedzin. Broszurkę otrzymali też mieszkańcy Żółwina i Owczarni, korzystający z podkowiańskiej biblioteki oraz brwinowianie, którzy o promocji broszury dowiedzieli się z plakatów i artykułu w Internecie. Każdy z uczestników dostał egzemplarz broszurki, z którym może wyruszać na spacerowy szlak.

Publikacja dostępna jest w bibliotekach w Brwinowie, Otrębusach i Podkowie Leśnej, a także w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Projekt pn. „Poznaj Brwinów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.