Dzięki dotacji uzyskanej w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” będzie możliwa realizacja projektu „Bezpieczna Jedynka”.  Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie otrzyma m.in. system monitoringu, a w szatni pojawią się szafki dla wszystkich gimnazjalistów. Dotacja na ten cel wynosi 99.958,11 zł.

Umowa między gminą Brwinów a wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim została podpisana 28 maja 2013 r. Jest to zwieńczenie starań, które gmina Brwinów podjęła jesienią 2012 r. Wówczas powstał projekt „Bezpieczna Jedynka”, opracowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa zarówno poprzez edukację uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli i działania skierowane do rodziców, jak też poprzez budowę systemu monitoringu i wyposażenie szatni w zamykane szafki.
Najmłodsi uczniowie będą brać udział w programie profilaktycznym „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci już na starcie będą przygotowane do właściwego reagowania na trudne sytuacje i problemy, które mogą pojawić się w szkole i w grupie rówieśniczej. Odpowiednie szkolenie przejdą wcześniej nauczyciele, którzy będą ten program prowadzić  w swoich klasach. Wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w lekcjach bezpieczeństwa, a rodzice – w konferencji „Daję dobry przykład – dbam o bezpieczeństwo”. Istniejący w szkole system monitoringu zostanie unowocześniony i rozbudowany. Obejmie on swoim zasięgiem m.in. nowy kompleks boisk oraz przyszkolny plac zabaw, gdzie już zdarzały się przypadki niewłaściwego zachowania.
Partnerami projektu są: Gmina Brwinów, ZS nr 1 w Brwinowie, Rada Rodziców  przy ZS nr 1, Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, straż miejska, policja, straż pożarna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Pozytywnej Edukacji z Warszawy i Fundacja „Nadzieja” Doroty Stalińskiej.
Wartość całego projektu przekracza 170 tys. zł. Dotacja uzyskana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” to 99.958,11 zł.