Fundacja Kredyt Banku przyznała granty na projekty wolontariackie, w które angażują się pracownicy banku. Jeden z nich – teatralny – zrealizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.


- Komisja rozdzieliła 30 tys. zł na 8 projektów, które najlepiej odzwierciedlają ducha bezinteresownej pomocy potrzebującym – mówi rzecznik prasowy Kredyt Banku Monika Nowakowska. Wśród najciekawszych propozycji znalazły się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, które zostaną zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Projekt pod tytułem „Usłysz mnie – dzieci do rodziców”, będzie poświęcony twórczości Janusza Korczaka. Ustanowienie przez Sejm roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka jest okazją do pochylenia się nad jego myślą pedagogiczną, w której przede wszystkim akcentował godność dziecka jako osoby ludzkiej. – Warsztaty teatralne będą się odbywać w Ośrodku Kultury i w świetlicy Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną, którego wychowankowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, a efekty pracy połączonych sił Okeja i GOPzR będziemy mogli obejrzeć już na początku czerwca –  zapowiada dyrektor ośrodka kultury Anna Sobczak.