Już w najbliższą niedzielę 25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Straż Miejska w Brwinowie apeluje o wieszanie materiałów wyborczych zgodnie z prawem. Na płotach, barierkach i słupach widać coraz więcej reklam wyborczych.

Komitety wyborcze nie mogą wieszać swoich materiałów w każdym miejscu. Powinny uzyskać zgodę zarządców nieruchomości czy właścicieli prywatnych działek. Jeżeli zarządzający daną nieruchomością nie wydał zgody, powinien sam wyegzekwować usunięcie plakatu czy baneru. Gmina Brwinów udostępnia słupy ogłoszeniowe na bezpłatne umieszczanie informacji wyborczych. Straż Miejska w Brwinowie kontroluje nieruchomości i drogi należące do gminy. W ostatnich dniach było kilka przypadków interwencji. – Straż Miejska kontaktuje się z pełnomocnikami kandydatów, którzy są informowani o bezprawnym umieszczaniu banerów czy plakatów w niedozwolonych miejscach. W tym roku komitety są zdyscyplinowane i zazwyczaj w ciągu kilku godzin materiały te znikają – mówi Tomasz Kowalski, komendant Straży Miejskiej w Brwinowie.

Od połowy września weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m.in. obecności reklam w przestrzeni publicznej. Na sesji Rady Miejskiej 5 października 2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie gminy Brwinów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Regulamin określi też ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów z których mogą być wykonane. Prace nad tym dokumentem trwać będą kilka miesięcy. Uchwała regulująca przepisy na terenie gminy Brwinów ma zostać opracowana w pierwszym kwartale 2016 roku.