W niedzielę 21 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie została otwarta wystawa ilustracji pt. „Bajka”. Jest ona częścią realizowanego przez gminę projektu „Mniej barier”.


 
Wystawa pt. „Bajka” to kolejna inicjatywa realizowana w ramach projektu „Mniej barier”. Tym razem partner tego projektu, Gminny Ośrodek Kultury, zaprosił do przedstawienia swoich prac Darię Selka-Bonnę oraz Ludosława Siatkowskiego, którzy wspólnie tworzą ilustracje.

– Projekt Bajka powstał w wyniku mojego zachwytu i emocjonalnego zaangażowania w proces terapeutyczny. Inspiracją do stworzenia obrazów była symbolika utworów Ludosława Siatkowskiego i jego osoba. Jest to opowieść o relacji międzyludzkiej i próbie zrozumienia i poznania drugiego człowieka. Ludosława poznałam w październiku 2013 w warsztacie terapii zajęciowej, gdzie podjęłam pracę terapeuty. Ludosław opowiada bajki. W takiej formie komunikuje się, wyraża swoją osobowość, własny stosunek do świata i swoją wiedzę o nim. Szybko zorientowałam się, że widzę wyraźnie to, co o świecie mówi Ludosław, rozumiem ten przekaz i utożsamiam się z jego filozofią. Bardzo istotnym czynnikiem, krystalizującym moją wizję artystyczną jest plastyczny, sugestywny język jakim opowiedziane są bajki – o niezwykłej współpracy opowiada Daria Selka-Bonna.

W ramach projektu „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej” powstały pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie przy ul. Wilsona, jego świetlicy w przy ul. Krótkiej w Otrębusach oraz przy budynku OSP w Mosznie. Latem odbył się też koncert niewidomego pianisty Maksymiliana Chlewińskiego.

Wystawę ilustracji można oglądać do 8 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Brwinowie, przy ul. Wilsona 2.

Projekt pn. „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.