W kolejne dwie soboty 22 i 29 marca 2014 r. na terenie gminy Brwinów prowadzone będą badania opinii mieszkańców na temat warunków życia i jakości usług publicznych. Wyposażeni w imienne identyfikatory ankieterzy zapukają do drzwi ponad 360 losowo wybranych gospodarstw domowych.
 

Przeprowadzenie ankiety rekomendowanej przez Związek Miast Polskich finansuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Badanie opinii mieszkańców odbędzie się jednocześnie na terenie gminy Brwinów oraz w Podkowie Leśnej.

Do wybranych losowo gospodarstw domowych udadzą się studenci Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych. Zwrócą się oni z prośbą o wypełnienie ankiety i umówią na jej odbiór tego samego dnia. Ankieterzy będą wyposażeni w imienne identyfikatory podpisane przez burmistrzów gminy Brwinów i Podkowy Leśnej. Udział w badaniu jest dobrowolny, a ankieta – całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień i będą publicznie dostępne, m.in. na stronie brwinow.pl. Spotkanie podsumowujące planowane jest na przełomie czerwca i lipca.

– Zwracam się do Państwa ponownie z prośbą o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie, która ma mi pomóc w podejmowaniu działań zmierzających do poprawienia warunków życia i jakości usług publicznych w gminie Brwinów. Pierwsza taka ankieta została przeprowadzona w naszej gminie
na początku 2011 r. Chcę poznać opinie mieszkańców. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli mi ocenić pracę urzędu gminy i innych instytucji gminnych, wprowadzać ulepszenia i lepiej spełniać Państwa oczekiwania – napisał burmistrz Arkadiusz Kosiński w liście dołączonym do ankiety.