W lipcu 2014 r. rozpocznie się na terenie gminy Brwinów inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Gmina Brwinów zleciła przeprowadzenie inwentaryzacji poznańskiej firmie Ekolog Sp. z o.o. Jej pracownicy (wyposażeni w upoważnienie podpisane przez Burmistrza Gminy Brwinów) będą spisywali budynki, na których widoczne są materiały zawierające azbest. Będą także rozmawiać z ich właścicielami.
 
Stosowany w latach 80. dość powszechnie eternit pokrywający dachy oraz płyty azbestowo-cementowe stosowane do wykończenia elewacji wymagają fachowego demontażu i usunięcia. Niebezpieczne dla ludzi są też wyroby, w których jest naruszona struktura włókien. Płyty pękające i kruszące się uwalniają do środowiska pył azbestowy. Ten zaś powoduje choroby układu oddechowego, w tym nowotwory złośliwe.

Gmina Brwinów opracowuje obecnie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brwinów”. Burmistrz przedłoży go jesienią Radzie Miejskiej w Brwinowie. Uchwalenie takiego dokumentu jest niezbędne do podjęcia starań o dofinansowanie na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Gminy Brwinów zwraca się zatem z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji i udzielenie niezbędnych informacji pracownikom firmy Ekolog.

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.