21 stycznia 2014 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił nauczycieli z gminy Brwinów na uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Do grona nauczycieli mianowanych uczących w gminnych szkołach dołączyły trzy osoby.
 
Warunkiem otrzymania awansu było zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę, czyli burmistrza. Awansowani nauczyciele to Dorota Bergier – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Otrębusach, Magdalena Kapuścińska-Urbaniak – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie oraz Magdalena Ostachowska-Janowska – nauczyciel języka niemieckiego i muzyki w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie.

Pani Dorota Bergier oraz Magdalena Kapuścińska-Urbaniak odebrały akty nadania osobiście. W imieniu pani Magdaleny Ostachowskiej-Janowskiej gratulacje od burmistrza Arkadiusza Kosińskiego odebrała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Anna Kurman.
 
Awans zawodowy nauczycieli określony jest przepisami Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniami MEN. Młodzi nauczyciele zaczynają pracę w szkole od 9-miesięcznego stażu. Kolejne stopnie to nauczyciel kontraktowy i mianowany.