Jeszcze tylko do 9 maja 2014 roku mieszkańcy północnych sołectw gminy Brwinów mogą oddać sołtysom wypełnione ankiety dotyczące bezpłatnego autobusu kursującego do lokali wyborczych w OSP w Biskupicach, w OSP w Mosznie i w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Ankiety można również dostarczyć do Urzędu Gminy Brwinów – do poniedziałku 12 maja do godz. 18.00.

Formularze badające zainteresowanie mieszkańców bezpłatnym dojazdem do właściwych lokali wyborczych  były dostarczane do skrzynek pocztowych w Biskupicach, Czubinie, Domaniewie, Domaniewku, Falęcinie, Grudowie, Kotowicach, Koszajcu, Krośnie i Milęcinie w kwietniu br. Osoby, które nie wypełniły jeszcze ankiet, mogą je pobrać spod artykułu, wypełnić i dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2014 roku do godz. 18.00.
 
Burmistrz Gminy Brwinów podjał inicjatywę uruchomienia bezpłatnych kursów autobusów do lokali wyborczych, mając na uwadze ułatwienie dojazdu do miejsca głosowania tym mieszkańcom gminy, którzy mają najdalej do siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Biskupic

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Domaniewa i Domaniewka

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Krosny

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Koszajca

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Milęcina i Czubina

- ankieta i rozkład jazdy dla mieszkańców Kotowic, Falęcina, Grudowa