Nie wolno sprzedawać nieletnim wyrobów tytoniowych. Przypominają o tym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie, którzy odwiedzili sklepy na terenie gminy Brwinów w ramach akcji Stop18.    

W dniach 20-26 listopada 2015 r. funkcjonariusze rejonowi Straży Miejskiej w Brwinowie powtórzyli przeprowadzoną w roku ubiegłym akcję pod nazwą STOP18. Jest to ogólnopolski program tzw. odpowiedzialnej sprzedaży, skierowany do przedsiębiorców i sprzedawców papierosów oraz wyrobów tytoniowych, a także e-papierosów i liquidów. Jego celem jest promowanie przepisów prawa, dotyczących zakazu sprzedaży tych artykułów nieletnim. Warto wiedzieć, że sprzedawca ma prawo do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. Program uczy asertywnego odpowiadania „nie” w przypadkach, kiedy osoby poniżej 18 roku życia usiłują kupić wyroby tytoniowe bez okazania dokumentu na żądanie sprzedającego. W trakcie prowadzonej akcji strażnicy przekazywali sprzedawcom ulotki informacyjne o zakazie sprzedaży tytoniu nieletnim i odpowiedzialności wynikającej z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wręczali naklejki do umieszczenia na witrynach punktów sprzedaży, sklepów a także stacji benzynowych. W tym roku do programu przystąpiło 49 placówek handlowych zlokalizowanych na terenie gminy Brwinów. Żadna z odwiedzonych przez strażników placówek nie odmówiła przystąpienia do akcji STOP18.