Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie zmieniało się na lepsze. Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia mieszkańców itd. – jest to możliwe m.in. dzięki temu, że prawie 40% podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne trafia do budżetu gminy. Pytanie tylko: której gminy? Do gminy Brwinów czy do innej?

Jeśli ktoś mieszka na terenie gminy Brwinów, a nie jest tu zameldowany na stałe i nie złożył w urzędzie skarbowym formularza NIP-3, to wpływy z jego podatków budują drogi, rozwijają oświatę i kulturę gdzie indziej.

Wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny NIP-3: w części dotyczącej miejsca zamieszkania należy wskazać adres pod którym się mieszka na terenie gminy Brwinów, niezależnie od miejsca zameldowania. Wypełniony formularz można przesłać/dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie (ul. Staszica 1) lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Brwinowie (ul. Grodziska 12).

Formularz NIP-3 obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku.

Formularz NIP-3 można otrzymać:

- w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1
- w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, Biuro Obsługi Interesanta
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie
- w Bibliotece Publicznej w Brwinowie
- pobrać ze strony internetowej (PDF)
- w szkołach i publicznych przedszkolach na terenie gminy Brwinów

Pliki do pobrania:

Formularz NIP-3 do wypełnienia

Przykładowe wypełnienie formularza NIP-3