Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.

Wszystkie mają kształt prostokąta. Ich powierzchnia waha się od ok. 900 do 1500 m². Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie nie są one jeszcze urządzone. Teren jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.
 
Działki o nr ew. 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89 położone są w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 20 listopada 2015 r. Przetarg odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

nr  ew. działki pow. działki
w ha
cena wywoławcza
działki w złotych
  nr  ew. działki pow. działki
w ha
cena wywoławcza
działki w złotych
80 0,0924 129 360   89 0,0934 140 100
81 0,0913 136 950   90 0,0934 149 440
84 0,0901 126 140   91 0,0907 126 980
85 0,0907 136 050   92 0,0908 136 200
88 0,0932 130 480   93 0,0908 145 280
83 0,0938 150 080   94 0,1514 211 960
86 0,0913 136 950   95 0,1514 227 100
110 0,0905 135 750   106 0,1345 215 200
111 0,1148 160 720   118 0,1265 189 750
113 0,0946 141 900   120 0,0907 136 050
115 0,1266 202 560   121 0,0900 135 000
116 0,1234 185 100   122 0,1141 159 740
117 0,1376 220 160