We wtorek 22 kwietnia 2014 r. pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbyły

się uroczystości związane ze 150. rocznicą śmierci Feliksa Nowosielskiego, urodzonego w Brwinowie powstańca listopadowego, oficera i działacza emigracyjnego.
 


Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17.00 przy rondzie Feliksa Nowosielskiego u zbiegu ulic Pruszkowskiej

i Granicznej, gdzie zebranych powitali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Komitetu Obchodów 150. rocznicy śmierci ppłk Feliksa Nowosielskiego Henryk Tybuś. W obecności przybyłych

z różnych stron Polski krewnych podpułkownika, została odsłonięta tabliczka z nazwą ronda. Obok niej stanęła tablica z biogramem patrona ronda, wpisująca się w utworzony niedawno szlak „Poznaj Brwinów”. Następnie w sali parafialnej „Organistówka” Komitet Obchodów zaprezentował postać Feliksa Nowosielskiego: jego bogaty życiorys zebrał Andrzej Mączkowski - prezentował daty, fakty, ilustracje, szkice

i fotografie, fragmenty XIX-wiecznych pamiętników i artykułów prasowych. W opowiadanie historii włączyła się też młodzież z brwinowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza.

Uroczystości upamiętniające oficera i powstańca listopadowego uświetniła orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, która zagrała podczas mszy m.in. „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Boże coś Polskę”,  „Apel strzelecki”. Werble towarzyszyły także delegacjom składającym kwiaty: byli wśród nich reprezentanci rodziny Nowosielskich, starosta Elżbieta Smolińska, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, partii politycznych.
Pamiątką dla uczestników uroczystości był reprint książki "O kształceniu serca" oraz folder przybliżający sylwetkę jej autora - publikacje wydane przez gminę Brwinów.

Feliks Nowosielski urodził się w Brwinowie w 1800 r.  Wcześnie rozpoczął karierę wojskową. Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Kaliszu został przydzielony do batalionu saperów. Został członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i w pierwszych godzinach powstania listopadowego 1830 r. ruszył ze studentami Szkoły Artylerii na Arsenał. Brał udział w powstańczych walkach, a w maju 1831 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania Feliks Nowosielski udał się na emigrację. Tam angażował się w „międzynarodowe spiski i wyprawy przedsiębrane przez wychodźców” w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Włoszech. Pod koniec lat 30. osiadł w Anglii. Wspierał finansowo emigrantów popowstaniowych, a na wieść o powstaniu styczniowym włączył się w organizowanie pomocy na jego rzecz. Patriotyzm Nowosielskiego znalazł swój wyraz także w książce, będącej rodzajem katechizmu

Polaka-patrioty, noszącej tytuł „O kształceniu serca”, którą napisał i wydał na wyspie Jersey w roku 1853. Zmarł 22 kwietnia 1864 r. w Londynie i został pochowany na cmentarzu Highgate.