Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 18 stycznia  2017 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

W związku z sesją Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 stycznia 2017 r. dyżur Radnej Aldony Górniak został odwołany. Z radną będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 9 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 2 stycznia 2017 r. dyżur Radnego Zbigniewa Kurządkowskiego został odwołany.
Z radnym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 22 grudnia  2016 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.