Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku (środa) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 24 lutego 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.