Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego  w dniu 18 września  2017r. został odwołany.

Przewodniczący Rady zaprasza w dowolnym innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej 022 738-26-50

 

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 25 sierpnia  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 16 sierpnia 2017r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. 005.

W dniu 7 sierpnia  2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Pana  Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 26 lipca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 17 lipca 2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefoniczny.

Połączone Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 3 lipca 2017 r. o godz. 19:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.