Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej związanego z obchodzonym w gminie Brwinów Rokiem Wacława Kowalskiego.

Ogłoszenie

Już od 10 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać nowy wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadań publicznych dotowanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwalony 10 czerwca 2015 r. Lokalny Program Rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015–2025 wymaga dostosowania do zmieniających się przepisów prawa i nowych wytycznych.

Stowarzyszenie Jeździeckie „SZARŻA” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku na działania związane z obchodzonym Rokiem Wacława Kowalskiego w gminie Brwinów. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 6 maja 2016 r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Ogłoszenie

OSP Brwinów ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.