Burmistrz Gminy Brwinów unieważnia konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (wrotkarstwo).

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Ogłoszenie

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brwinów. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 27 marca 2017 r. do godziny 18:00.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscypliny, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do środy 22 marca 2017 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie