Straż Miejska w Brwinowie współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Patrol rowerowy odwiedził w czerwcu dzieci w Otrębusach.

Dzieci ze Słonecznego Przedszkola wybrały się 23 maja 2016 r. z wizytą do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie.

Dzieci z przedszkola w Otrębusach uczestniczyły w programie edukacyjnym z dziedziny ratownictwa medycznego „Szpital Pluszaka”.

22 kwietnia 2016 r. dzieci z Filii Samorządowego Przedszkola nr 1 przy ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie wzięły udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez wolontariuszy z firm Kosmepol, Fabryka L’Oréal Polska i Feniks.

 

29 kwietnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyło się pożegnanie uczniów klas III. Uroczystości towarzyszyło też rozstrzygnięcie VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

Już po raz trzeci przyjechali do Otrębus uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Be a star!”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów chętnie śpiewają, doskonaląc przy okazji umiejętności językowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie nie tylko gości na swojej scenie profesjonalnych aktorów, lecz także dba o rozwój amatorskiego ruchu teatralnego na terenie gminy.

Wycieczka przedszkolaków do biblioteki miała na celu nie tylko promocję czytelnictwa, lecz także wprowadzenie w świat osób niepełnosprawnych.