Już 25-26 października kolejna edycja 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Przez dwa dni wydarzenia będzie można przekonać się jak pozyskać i prawidłowo rozliczyć unijne dofinansowanie, w jakich branżach warto rozwijać swoje przedsiębiorstwa i jak zwiększać atrakcyjność i dostępność usług dla mieszkańców. Organizatorem spotkania jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

W dniu 17.10.2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4 w Warszawie organizowane jest spotkanie dla firm z branż kosmetycznej, spożywczej, opakowaniowej i powiązanych (design, branding, marketing) zainteresowanych rozwojem eksportu, innowacji i marki na rynkach międzynarodowych. 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie zaprasza w październiku na cztery szkolenia dotyczące m.in. pomysłów na biznes, pozyskiwania środków na rozwój firmy czy zasad rozliczania należnych składek.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie zaprasza we wrześniu na pięć szkoleń dotyczących m.in. pomysłów na biznes, pozyskiwania środków na rozwój firmy czy zasad rozliczania.

MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi wprowadzają nową ofertę specjalną „Wspólny Bilet Samorządowy”.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie kontynuuje w czasie wakacji swój cykl szkoleń.

Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uwagi do projektu uchwały antysmogowej można zgłaszać do 18 sierpnia 2017 r.