Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brwinów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

15 grudnia 2013 roku mija termin kolejnej płatności za odbiór odpadów. Właściciele nieruchomości, który po obniżce stawek opłat złożyli aktualizację deklaracji, otrzymują listownie informację o utworzeniu dla nich indywidualnych numerów rachunków.

ODBIÓR POPIOŁU

„Urząd Gminy Brwinów przypomina, że odbiór popiołu w Sektorze I (na południe od torów PKP) odbywa się w dostarczanych przez firmę SIR-COM specjalnych workach. Zapotrzebowanie na tego typu worki, jak również ich opróżnienie, zgłaszać należy w Urzędzie przy ul. Kościuszki 4A, w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 22 738 25 91. Popiołu nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.”

Wejście w życie nowych zasad budzi wiele wątpliwości. Pojawiają się m.in. pytania o rozwiązywanie dotychczasowych umów. Media publikują różne opinie. Na wszelki wypadek: mieszkańcy, którzy wcześniej zawarli swoje indywidualne umowy na wywóz śmieci, powinni je rozwiązać.

Skierowany do mieszkańców gminy Brwinów list burmistrza Arkadiusza Kosińskiego mówi o nowym systemie gospodarowania odpadami.

Seria ulotek będzie przybliżać najważniejsze założenia nowego systemu. Pierwsza informuje m.in. o opłatach za odbiór śmieci i rodzajach odbieranych odpadów.