Firma SIR-COM informuje o przyspieszeniu terminu odbioru odpadów zmieszanych w części Otrębus i Brwinowa (cały rejon IV) z 17 na 10 grudnia 2013 r. 

Program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwi ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy Gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, będą mogli składać wnioski od wtorku 15 marca 2016 r.
 

Po zimowej przerwie został wznowiony odbiór odpadów zielonych. Nowi mieszkańcy powinni zgłosić się po worki do Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a. Ci, którzy już korzystają z gminnego systemu odbioru odpadów, otrzymają worki od firm odbierających odpady - do 5 szt. na wymianę.   

Odbiór gruzu i odpadów z mniejszych remontów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Brwinów. Mieszkańcy nie ponoszą w związku z tym dodatkowych kosztów. W przypadku większych prac inwestor sam zamawia i opłaca wywóz odpadów w wybranej przez siebie firmie.

W pierwszym półroczu 2015 roku odbiorem odpadów zajmą się firmy wykonujące tę usługę dotychczas: w południowej części gminy SIR-COM, a w północnej -SITA.

Do końca września 2015 r. włącznie odpady komunalne będą odbierane od mieszkańców gminy Brwinów według obowiązujących do tej pory zasad. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania nowej umowy odbiorem odpadów w południowej części gminy nadal zajmować się będzie firma SIR-COM, a w północnej SITA.

Odbiór odpadów w październiku kontynuować będą dotychczasowe firmy. Poniżej terminarz odbioru odpadów na południe od torów PKP w Brwinowie oraz w sołectwach Parzniew, Kanie, Otrębusy, Żółwin, Terenia i Owczarnia. Harmonogram odbioru odpadów na północ od torów PKP nie ulega zmianie.

Od 1 października 2015 r. odbiór odpadów na terenie gminy Brwinów prowadzi firma SITA Polska Sp. z o.o. Nie zmieniają się opłaty. Nowością jest natomiast chipowanie pojemników na śmieci. Akcja prowadzona jest od początku października.